Finn Andersen

TRAFIK

Jeg finder det yderst vigtigt, at Ringsted Kommune får styr på trafikken.

Vi skal have udarbejdet en trafikplan for byområderne, der er fremtidssikret. Vi skal se på, hvordan der skabes bedst mulige forhold for både trafikkanter, fodgængere og butiksejerne. Parkeringsproblemerne skal der også ses på, specielt når Ringsted har de velbesøgte arrangementer som byfest mm. Her kan det være vanskeligt at finde en parkeringsplads.

Vi skal også sørge for at få udbygget cykelstinettet, så de bløde trafikkanter adskilles fra bilerne.

Vi skal se på de farlige skoleveje, både i byen og på landet. Det er vigtigt, at vores skoleelever kommer sikkert i skole. Derfor skal skolevejene til den enkelte skole analyseres. Hvor der er behov for at trafiksikre med stier, bump eller andet, skal der laves en revurderet tidsplan.

Kommunens ”sorte pletter” skal fjernes. Vi skal arbejde hen imod en mere sikker afvikling af trafikken.

Støjværn – der skal etableres støjværn der, hvor beboere generes af trafikstøj. Langs motorvejen skal etableres støjvolde af overskudsjord. Der bør plantes skov op til motorvejen de steder, hvor det er muligt. Skoven kan være med til at dæmpe støjen lidt, og samtidigt forskønne området – det æstetiske.

Langs andre veje skal der etableres anden form for støjværn eller bruges anden støjhæmmende belægning på vejene.

I begyndelsen af 2009 fremsatte jeg eksempelvis følgende beslutningsforslag om trafikregulering ved Roskildevej:

  • Der etableres et signalreguleret kryds udfor Præstevej/Kærup Allè, som tidligere foreslået af Teknisk Forvaltning og vedtaget af Byrådet.
  • Der arbejdes videre med forslaget om at etablere en ny adgangsvej bag om Frøforsyningen med vende – og afsætningsplads ved Skolevangen, som foreslået af BIF.
  • Der anlægges på sigt en skråparkeringsplads for enden af Benløse Skoles fodboldbane.

Børnene, der sættes af om morgenen – fortrinsvis elever fra de små klasser, vil blive sat af tæt på det område, de hører til i skolen – indskolingen i gamle indegård.

Herved bevares de grønne områder ved Benløsegården, og de to håndboldbaner kan herved forsat bruges af Benløse Skole til idræt og af Benløsegårdens SFO. Vi får ikke trafik ind mellem de børn, der dyrker idræt – biler og børn adskilles.

Endvidere kan Benløse Skole fortsætte arbejdet med de planer, der er for dette område. Skolen mangler atletikfaciliteter, og en gruppe lærere har lavet et udkast for området, som gør det muligt for elever at dyrke atletik igen – dette har ikke været muligt i ret stort omfang, siden skolens atletikfaciliteter blev fjernet for snart 30 år siden.

Skolen og BIF får tilført 50 ekstra parkeringspladser, som der er stort behov for ved større arrangementer på skolen eller i idrætsforeningen. Dette kan ske, uden at ødelægge det eksisterende idrætsanlæg.

Velkommen til min hjemmeside.

Her kan du læse mere om min politik og følge min valgkamp frem til kommunalvalget i Ringsted Kommune den 21. november 2017.

De bedste hilsener, Finn Andersen (C)