Finn Andersen

SKOLE OG UDDANNELSE

Det er vigtigt, at vi sørger for, at Ringsted Kommunes børn og unge får en god skolegang og ungdomsuddannelse. Derfor vil jeg, som Konservativt byrådsmedlem og kandidat til det nye byråd, arbejde for, at Ringsted Kommunes velbeskrevne mål indenfor uddannelsesområdet ikke kun er flotte og vendinger, men at det også munder ud i handlinger. Som folkeskolelærer ved jeg, hvor skoen trykker, så det er ikke nok bare, at det ser godt udadtil, det skal også fungere indenfor. Derfor har jeg følgende mål:

  • Vi skal sørge for, at lærerstaben er veluddannet og klædt på til de udfordringer, skolen giver dem. Lærerne skal efteruddannes, hvis der er behov for dette, og det skal foregå i de enkelte overbygningsdistrikter, der selv skal bestemme, hvilke efteruddannelseskurser lærerne skal deltage i, og samtidigt skal disse distrikter også råde over de udviklingsmidler, der lige nu bruges på Pampædia. Man laver tilrettede udviklingskurser i de enkelte overbygnings-distrikter.
  • Nu har Ringsted Kommune to velfungerende skovbørnehaver. Det er dejligt at se, hvordan disse børn fungerer i den frie natur. Hvorfor ikke overføre dette til skolevæsenet. Vi kunne skabe en ”skovskole”, hvor børnenes klasselokaler lå ved og i skoven. Skolen kunne måske knyttes til en af børnehaverne og både have faste elever og besøgselever fra de andre skoler i Ringsted. Giesegaardskoven ville være en perfekt ramme for en sådan skole, og mange af børnene i børnehaven ville måske fortsætte i denne skole. I denne digitale verden med nye whiteboards og bærbare computere, vil det ikke være vanskeligt at lave spændende undervisning, der lever op til fagenes del– og slutmål, i disse spændende omgivelser.
  • Der skal laves en tidsplan for renovering af de skoler, der trænger mest. Mange skoler lever ikke op til de krav, der stilles til nutidens skolevæsen. Har man en tidsplan, ved den enkelte skole, hvornår den står for tur.
  • Vi skal se nærmere på lærernes arbejdsmiljø. Mange lærere er overbebyrdet med opgaver, som man forventer bare bliver løst. Flere og flere lærere går ned med stress. Ovenfra lægges flere og flere opgaver over til lærerne, og forældrene stiller også større og større krav til skolen, ligesom eleverne ikke er blevet mere rolige. Den inkluderende skole har virkelig sat lærerne under pres. Jeg kan blot nævne nogle opgaver, som bare forventes løst: Færdselslære, uddannelses- og erhvervsvejledning, elevplaner, forældrekontakt, sociale arrangementer, opdragelse af børn og så selvfølgelig undervisningen, som efterhånden fylder mindre og mindre.
  • Vi skal sørge for, at mere af lærernes tid bruges til undervisning. Det er vigtigt, at lærerne sparrer med hinanden, men dette skal ikke ske ved skemalagte mødedage, men lærerne skal selv finde sammen og sørge for at udveksle ideer og materialer. Vi skal have bragt Ringsted Kommunes uddannelsesniveau et par trin op ad.

Ringsted Kommune har fået et gymnasium, og dermed har vi sikret kommunen et bredt ungdomsuddannelsessortiment. Jeg finder det vigtigt, at der skabes et ungdomsmiljø omkring uddannelsesstederne. Ringsted Kommune skal være med til at skabe dette miljø. Ved at samle alle uddannelsesinstitutionerne i samme område, er vi med til at skabe dette.

De unge mennesker skal også lære at respektere hinandens uddannelser. Der er ikke uddannelser, der er finere end andre. Det er derimod vigtigt, at der er uddannelsesmuligheder i Ringsted for både de stærke studerende og for dem, der har lidt sværere ved at klare de meget boglige uddannelser. Fra andre uddannelsesbyer ved man, at det er vigtigt også at tænke på det sociale liv. Derfor skal vi medvirke til et aktivt cafemiljø, som kan trække de unge mennesker ind til byen og give mere liv til midtbyen. Mange unge vil gerne mødes et sted, når uddannelsesstedet lukker.

Velkommen til min hjemmeside.

Her kan du læse mere om min politik og følge min valgkamp frem til kommunalvalget i Ringsted Kommune den 21. november 2017.

De bedste hilsener, Finn Andersen (C)