Finn Andersen

REGIONSVALG 2013

Jeg stiller op til Regionsrådet, da jeg finder det yderst vigtigt, at Ringstedområdet bliver godt repræsenteret og selvfølgelig også af Konservative regionsmedlemmer. Vi har nu en lægebemandede ambulancehelikopter, der er placeret i Ringsted, og som hurtigt kan nå frem til ulykkesstederne overalt i Region Sjælland. Det skal vi selvfølgelig stadigvæk have, da det er den bedst mulige placering i regionen. Nu kan den endda betjene befolkningen døgnet rundt.

Det konservative valgoplæg lægger vægt på kompetence, høj service og hensyn til patienterne. Sygehuse er til for patienten, men rammerne for det hårdt arbejdende personale skal også være optimale, for medarbejderne er ganske enkelt nøglen til bedre service.

Vi ved, at tidsrummet fra et alvorligt uheld eller akut sygdom indtræffer, til behandling igangsættes, skal være kortest mulig. Patienterne skal derfor behandles allerede på skadestedet og videre undervejs til sygehuset. Alle regionens byer, der ikke er sikret et sygehus efter 2020, skal have et sundhedscenter, der kan betjene lokalområdets borgere med velkvalificerede læger, sygeplejersker, psykologer, psykiatere , fysioterapeuter m.fl.

Det vil jeg arbejde for i Region Sjælland:

  • Fortsat lægebemandet helikoptertjeneste der kan supplere den eksisterende ambulancetjeneste.
  • Ambulancetjeneste skal være med veluddannede reddere, der, som en selvfølge, arbejder i tæt kontakt med lægerne.
  • Visiteringen starter allerede på ulykkesstedet så man får den optimale behandling.
  • Højt specialiserede sygehuse, der giver bedre og hurtigere behandling ved livstruende sygdomme. Disse livstruende sygdomme skal behandles akut og effektivt – og patienter skal til med det samme.
  • Genoptræning skal ske i tæt samarbejde med kommunerne.
  • Der skal være garanti for at ambulancerne er fremme inden 15 minutter overalt i Region Sjælland.
  • Mange erhvervsaktive rammes i dag af stress og uforholdsmæssigt mange får som følge deraf depressioner. Samfundsmæssigt koster det mange penge i form af sygedagpenge – og for det enkelte menneske har det specielt urimeligt store personlige omkostninger at gå i lang tid og vente på behandling. Derfor skal ventetiden på psykiatrisk behandling sættes ned.
  • For at yde den bedste og hurtigste service overfor patienterne, skal arbejdsgangene på sygehusenes akutmodtagelse løbende gennemgås og forbedres.
  • Læs mere om vores politik på regionsområdet under: ”Det Konservative Folkeparti – Region Sjælland”

Velkommen til min hjemmeside.

Her kan du læse mere om min politik og følge min valgkamp frem til kommunalvalget i Ringsted Kommune den 21. november 2017.

De bedste hilsener, Finn Andersen (C)