Finn Andersen

LANDDISTRIKTSPOLITIK

Ringsted Kommune er landskendt for dens landdistriktspolitik. Den tager udgangspunkt i de mange mindre landsbysamfund, der er i kommunen. Her er der tænkt på både bosætning, skole, børnepasning, ældre, trafik og meget andet. Men her er det vigtigt for mig, at det ikke kun er ord og fine henstillinger. Hvis vi vil noget med vores landdistriktspolitik, skal der også handling til. Vi skal bl.a. tænke på:

  • Vigtigheden af at der er en skole i lokalsamfundet – nogle steder det eneste samlingssted.
  • Samlingssted for områdets unge og ældre – er der et sted, hvor de kan samles.
  • Forsamlingshuset – et sted der kan samle lokalsamfundet – spiller mange steder en vigtig rolle – specielt en social rolle, når det gælder områdets ældre, der bruger stedet til at mødes.
  • Børnehave – dagpleje er vigtigt, da det for mange er hensigtsmæssigt, at der er pasningsmuligheder i lokalområdet. Børnene lærer også de kommende klassekammerater i skolen at kende.
  • Rekreative områder for lokalområdet og turister. Her er det vigtigt med cykel og gangstier, der forbinder Ringsted med de enkelte lokalområder.
  • Erhverv i lokalområder – mange tomme uudnyttede lokaler.
  • LAG – midler kan anvendes til at gøre landsbyer mere attraktive at bosætte sig i.
  • Udbygning af enkelte lokalområder der sikrer skole, børnehave og lokal butik.

Velkommen til min hjemmeside.

Her kan du læse mere om min politik og følge min valgkamp frem til kommunalvalget i Ringsted Kommune den 21. november 2017.

De bedste hilsener, Finn Andersen (C)