Finn Andersen

FRITID OG SUNDHED

Sundhed skabes ikke kun ved at spise sundt hjemme i familierne. Nej, her spiller motion en meget vigtig rolle.

Derfor vil jeg arbejde for, at vi får sat yderligere fokus på, hvor vigtigt det er, at vi i Ringsted Kommune har attraktive fritidstilbud – både til børn og voksne. Motion er med til at forebygge, og det er nu en gang bedre at forebygge end at helbrede. Der tales om, at det offentlige sundhedssystem skal give borgerne et KRAM - dvs. information og indsats overfor de faktorer, der øger risikoen for livsstilssygdomme, f.eks. Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

Vores stigende velfærd i Danmark har medført livsstilssygdomme, og her, mener jeg, det er utroligt vigtigt at komme i gang med forebyggelse. Dette starter i børnehaven og fortsætter i skolen, hvor der skal gøres meget mere for at få rørt børnene. Det gøres ikke bare ved at øge idrætstimetallet i skolen. Vi skal fortsætte de tiltag, der er sat i gang med at samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Her kan man inddrage idrætsledernes ekspertise i skolernes SFO`er. På den måde kan man være med til at få flere unge medlemmer ind i idrætslivet og idrætsforeningerne.

Det er også vigtigt, at man fortsætter motionen, når man bliver voksen/ældre. Her vil jeg fortsat arbejde for, at vi i Ringsted skaber de rette rammer for både elite – og breddeidrætten. Vi kan gøre meget ved udbygning og nyetablering af idrætsfaciliteter og motion i det fri. Forskellige motionsredskaber, anbragt i det fri, kan være med til at gøre det spændende at dyrke motion. Vi skal, som sagt, tilvejebringe og medvirke til at der skabes rammer for gode og sunde fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper.

Idræts- og fritidslivet har stor betydning for samfundet. Derfor skal de mange frivillige ledere støttes i det store arbejde, der hver dag udføres i de mange foreninger. Det Konservative Folkeparti vil arbejde for at fremme og støtte de foreninger, der påtager sig et socialt ansvar. Derfor vil jeg også arbejde for et fortsat tværgående samarbejde imellem foreningerne og Ringsted Kommune. Det er især vigtigt, at nydanskerne bliver mere og bedre tilknyttet idrætslivet, da det er den bedste måde at blive integreret på. Vi skal prøve at fastholde specielt de unge piger i et aktivt idrætsliv.

Det er i dialog med brugerne, at idræts-, sports- fritidsaktiviteterne får de mest optimale forhold. Derfor skal brugerne også aktivt inddrages, når vi skal se på den fremtidige struktur på fritids – idrætsområdet. Der vil fremover blive brug for nye haller, længe savnet gymnastikhus og flere udendørs aktivitetsmuligheder. Her skal brugerne, som en selvfølge, inddrages.

Fritiden kan bruges til andet end motion. Kultur og natur spiller også en væsentlig rolle for os mennesker. Derfor arbejder De konservative for et aktivt og velfungerende kulturliv i Ringsted Kommune, da det er et meget væsentligt fundament for befolkningen i en velfungerende kommune. Her skal der også være en balance mellem frivillig og kommunal indsats. Dette tillægger jeg en afgørende betydning. Vi har et medborgerhus, et teater og kongrescenter og flere forsamlings-huse. De er alle, på hver sin måde, vigtige for vores kommune – både i landsbyerne og i Ringsted by. Det er også vigtigt, at vi støtter op om vores museer og bevarelsen af de få unikke gamle huse, der er tilbage.

Jeg vil også, som konservativt byrådsmedlem og kandidat, rose de aktiviteter, der er sat i værk for at skabe liv i Ringsted. Vi kan være stolte af vores byfest, middelalderfestival og musikfestival, som på hver deres måde er med til at gøre Ringsted mere kendt og trækker turister og besøgende til byen. Alt dette skabes i et godt samarbejde mellem professionelle arrangører og mange frivillige aktører og hjælpere.

Velkommen til min hjemmeside.

Her kan du læse mere om min politik og følge min valgkamp frem til kommunalvalget i Ringsted Kommune den 21. november 2017.

De bedste hilsener, Finn Andersen (C)