Finn Andersen

BØRNEPASNING

Ringsted Kommune er kendt for de mange forskellige pasningsmuligheder. Jeg vil gøre mit til, at dette brede pasningstilbud fortsætter. Vi skal forsat kunne tilbyde:

  • Almindelige børnehaver og vuggestuer, som lever op til den moderne og travle familie.
  • Skovbørnehaver, der stilles til rådighed for de familier, der gerne vil have, at deres børn får et tættere forhold til naturen. Vi har to af denne type børnehaver, og de er meget eftertragtede med lange ventelister.
  • Dagpleje til de familier, der gerne vil have passet børn hos en dagplejer, som stiller sit hus til rådighed for denne form for pasning. Her er det vigtigt, at dagplejegruppen, dagplejere med børn, mødes en gang om ugen, så de også kan udveksle erfaringer, der kan komme børnene til gode. Man kunne måske her arbejde hen imod, at der endda stilles et hus til rådighed for en dagplejegruppe, der kunne bruge dette i stedet for deres eget hus.
  • Natbørnehave, så de familier, der har arbejde i nattetimerne og weekenderne, også kan få passet deres børn.
  • Landbørnehave, der tilbyder pasning af børn i landlige omgivelser med mange forskellige dyr. Dette er et nyt tilbud, som jeg finder yderst spændende og det er et godt alternativ til alle de andre tilbud.
  • Specialbørnehaver, der tager sig af de børn, som lever med et handicap. Det er vigtigt, at vi også tænker på denne gruppe børn i Ringsted Kommune.

Det er vigtigt for mig, at vi har alle disse tilbud, men det er også vigtigt, at vi har veluddannede pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, ledere og andre, som arbejder med vores børn indenfor pasningsområdet. Ringsted Kommune skal derfor sørge for, at arbejdsvilkårene er gode for disse medarbejdere. Uddannelse og efteruddannelse er også vigtigt indenfor dette område.

Velkommen til min hjemmeside.

Her kan du læse mere om min politik og følge min valgkamp frem til kommunalvalget i Ringsted Kommune den 21. november 2017.

De bedste hilsener, Finn Andersen (C)